Kaatuvatko maksublokit sittenkin? Muutokset eivät läpäisseet perustuslakivaliokunnan tarkastusta

Betsson Suomeen suomalainen maksublokki maksublokit

Suomeen suunnitellut maksublokit ottivat ison osuman, kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon tulevista arpajaislain muutoksista.

Moni vedonlyönnin ja pokerin ammattilainen on ollut kauhuissaan uusista suunnitelluista muutoksista, joilla pyrittäisiin estämään rahojen siirtäminen ulkomaisten peliyhtiöiden sivuille. Vaikka maksublokkien kiertäminen on vaivatonta, niin pelkona on se, että peliyhtiöt itse oma-aloitteisesti sulkisivat suomalaisasiakkaat pois sivuiltaan.

Aivan näin helpolla maksublokkeja ei kuitenkaan ollakaan saamassa voimaan, sillä suunniteltu laki ei täytä kaikkia lakipykäliä. Näin ollen ainakaan nykyisellään suunniteltu malli menee uusiksi. Toki maksublokkien uhka ei varmastikaan ole vielä poistumassa, vaan nyt mietintään tulee se, että miten arpajaislakiin kirjattaisiin pykälä siitä, että ulkomaille suuntautuvaa pelaamista päästäisiin estämään. Asia tullee kuitenkin tämän uuden käänteen myötä viivästymään eikä ole missään nimessä edes mahdotonta, että maksublokkien uhka poistuisi kokonaan. Sen aika näyttää.

Näin todettiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa.

”(23) Perustuslakivaliokunnan mielestä pelitilille maksetut pelivoitot ja sille talletetut varat kuuluvat perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan piiriin. Merkityksellistä on, että hallituksen esityksen perusratkaisuihin kuuluu rajoitusten kohdistuminen pelaajien asemesta elinkeinotoimintaan, eikä osallistumista muun kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemiin rahapeleihin ole laissa kielletty. Pelaaja on siten saanut mahdolliset voittonsa laillisesti. Valiokunnan mielestä eston muodostamaa puuttumista omaisuudensuojaan voidaan pitää merkittävänä, koska se voi omistusoikeuden sinänsä säilyessä estää henkilön laillisesti ansaitsemien omaisuuserien suorittamisen hänelle. Rajoituksen tarkoituksena oleva Veikkaus Oy:n yksinoikeuden suojaamispyrkimys ei valiokunnan mielestä edes kiinnitettynä välillisesti lakiehdotuksen taustalla oleviin rahapelihaittojen ehkäisyä ja torjuntaa koskeviin tavoitteisiin muodosta riittävää perustetta näin pitkälle menevälle perusoikeusrajoitukselle. Lakiehdotuksen 62 l §:n 2 momentista on poistettava 2 kohta.”

Aiheeseen liittyvät uutiset